Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del enote urejanja prostora P11-S2/2 (EUP PA03) Krčevina pri Ptuju - pri Panorami

26. 6. 2018 41
PRIPONKE
Klikni tukaj za prikaz prilog