Sporočilo za javnost: Ptuj po 20 letih v gradnjo 48 najemnih neprofitnih stanovanj

11. 6. 2018 44