Sklep o določitvi izjeme od splošnega zaprtja Vrtca Ptuj

5. 1. 2021 Matej G. (Oddelek za splošne zadeve) 213