Sklep o določitvi izjeme od splošnega zaprtja Vrtca Ptuj

5. 1. 2021 Matej G. (Sekretariat za splošne zadeve) 206