Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v Mestni občini Ptuj na parcelah št. 1438/1, 1439, 1441, 1454/13, vse k. o. Ptuj

4. 1. 2021 Dejan Z. (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju) 681