Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/2020

18. 12. 2020 Stanka L. (Kabinet županje) 452
Prenos pdf različice dokumenta
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 19.12.2020
Konec veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 19.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 19.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Nadzorni odbor
Datum sprejetja: 02.12.2020
Začetek veljavnosti: 19.12.2020
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2020
Začetek veljavnosti: 14.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice