Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2012

30. 3. 2012 175
Pravilnik o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2012
Začetek veljavnosti: 31.03.2012
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Odlok o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.02.2012
Začetek veljavnosti: 14.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2012
Začetek veljavnosti: 31.03.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o ugotovitvi javnega interesa (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2012
Začetek veljavnosti: 27.03.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2012
Začetek veljavnosti: 31.03.2012
Konec veljavnosti: 24.05.2014
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila