Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

11. 6. 2020 155