Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ureditveno območje P11-S6/1 Nova vas pri Ptuju

12. 2. 2019 40