Obvestilo o poslovanju občine, četrtnih skupnosti in javnih zavodov Mestne občine Ptuj in navodila občanom

13. 1. 2020 Maja T. 129