Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Sklep o preklicu Ukrepov Mestne občine Ptuj o prepovedi obratovanja vseh lokalov in ne-živilskih trgovin (prehrana ljudi in živali)

15. 3. 2020 Maja T. 156