Obvestilo Zdravstvenega doma Ptuj – izvajanje zdravstva na primarni ravni od 18. 3. 2020

18. 3. 2020 Maja T. 140