Odredbi o odlogu plačila komunalnega prispevka in začasni oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore in uporabo javnih površin v lasti Mestne občine Ptuj

3. 4. 2020 Maja T. 161