Preklic Odredbe o prepovedi uporabe otroških igral in fitnes naprav na prostem v Mestni občini Ptuj

1. 6. 2020 Maja T. 153