Preklic Sklepa o aktiviranju Štaba CZ Mestne občine Ptuj in načrta zaščite in reševanja za primer nalezljivih bolezni

1. 6. 2020 Maja T. 187