Sklep o aktiviranju Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na območju Mestne občine Ptuj

20. 10. 2020 Maja T. 177