Sklep o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj