Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva