Namera o prodaji nepremične katastrska občina 389 Nova vas pri Ptuju parcela 131/5 po metodi neposredne pogodbe

23. 5. 2023 Merima Z. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 36
23.05.2023
Namere, odločbe, pobude
13.06.2023 do 00:00
478-107/2023
23.05.2023
Merima Zenunović
02 748 89 71