Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina katastrska občina 389 Nova vas pri Ptuju parcela 368/6 grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

3. 8. 2022 Brina S. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 58
03.08.2022
Namere, odločbe, pobude
19.08.2022 do 00:00
478-299/2020-78
24.06.2022
Brina Solina
02/748 29 05