PARTICIPATIVNI PRORAČUN MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2023