JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin, nepozidana stavbna zemljišča, parcele  2823/2, 2823/4, 2780/6 in 2777/6 vsa k.o. 400 Ptuj

27. 5. 2024 Urša S. (Oddelek za gospodarske dejavnosti) 276
27.05.2024
Javne dražbe
17.06.2024 do 23:59
478-540/2023-13
27.05.2024
Urša Simonič
02 748 29 17