Obnova Ulica 5. prekomorske – 2. faza

274
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Ljudski vrt
782.669,34 €
Lastni projekti
V teku
01.01.2022
20.06.2022