Rekonstrukcija poslovilnega objekta na novem Rogozniškem pokopališču

368
Infrastruktura, Ostalo
Četrtna skupnost Rogoznica
1.021.312,00 €
Lastni projekti
V teku
01.02.2021
30.09.2022