Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo - javna razgrnitev osnutka

5. 12. 2014 14