Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P11-R8 Staro ptujsko pokopališče - spominski park

24. 6. 2014 33