Mestna občina Ptuj objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo – predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

9. 6. 2014 14