Vabilo k javni razpravi o Osnutku Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Ptuj

24. 11. 2015 55