Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj

15. 1. 2015 45
PRIPONKE
Klikni tukaj za prikaz prilog