Vabilo k javni razpravi o osnutku (predlogu) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

2. 12. 2016 37