Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja prostora RO 15 Ptuj – Nova vas

9. 5. 2016 38