Vabilo k javni razpravi o osnutku Odloka o oglaševanju v Mestni občini Ptuj

19. 4. 2016 42