JAVNI POZIV predstavnikom zainteresirane javnosti, da kandidirajo za člana sveta Javnega zavoda za turizem Ptuj

5. 4. 2016 17