Vabilo k javni razpravi o osnutku Strategije aktivnega staranja v Mestni občini Ptuj

24. 10. 2017 20