Sporočilo za javnost: Nadaljevanje ureditve otroških igrišč v Mestni občini Ptuj

12. 5. 2017 59