JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P11-R5 Rogoznica – Pokopališče

8. 5. 2017 9