Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo - predčasne volitve poslancev v Državni zbor

24. 4. 2018 28