Sprejem za najboljša študenta MO Ptuj 1. in 2. stopnje študija za štud. leto 2016/17

9. 3. 2018 11