SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MO Ptuj, četrte spremembe in dopolnitve

27. 2. 2018 23
PRIPONKE
Klikni tukaj za prikaz prilog