Odredba o začasni oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Mestne občine Ptuj in uporabnin za rabo javnih površin iz naslova postavitve premičnih prodajnih objektov

12. 11. 2020 173