Komisija za odlikovanja in priznanja

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Mag. Vlasta Stojak
  • Podpredsednik, Štefan Petek
  • Članica, Lina Habjanič
  • Članica, Maša Goričan
  • Član, Miha Damiš
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Boštjan Šeruga
  • Podpredsednik, Milan Klemenc
  • Članica, Tatjana Vaupotič Zemljič
  • Član, Andrej Vindiš
  • Član, Alen Iljevec