Komisija za statut in poslovnik

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Nuša Vrabl Ferenčič
  • Podpredsednica, Eva Zorko
  • Članica, Sandra Pjanić
  • Članica, Ljudmila Grabar
  • Član, Jernej Čuš
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednica, Nuša Ferenčič
  • Podpredsednik, Andrej Čuš
  • Član, Andrej Lazar
  • Članica, Mag. Mirjana Nenad
  • Članica, Mag. Darja Harb