Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Boštjan Šeruga
  • Podpredsednik, Franjo Rozman
  • Član, Dr. Andrej Čuš
  • Član, Alen Hliš
  • Član, Alen Iljevec
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Dr. Bojan Pahor
  • Podpredsednik, Andrej Čuš
  • Član, Dr. Štefan Čelan
  • Član, Rajko Fajt
  • Član, Gorazd Orešek