Statutarno pravna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Alen Iljevec
  • Podpredsednik, Dejan Rožmarin
  • Članica, Nuša Vrabl Ferenčič
  • Član, Dr. Uroš Vek
  • Član, Vladimir Koritnik