Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti

106
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2019, 2020, 2021, 2022, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Jezero
652.738,00 €
EU projekti, Kohezijski sklad, Proračun RS
444.232,65 €
V teku
julij 2019
december 2022

Podatki o financiranju