Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti

78
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Jezero
637.604,50 €
EU projekti, Kohezijski sklad, Proračun RS
444.232,65 €
V teku
julij 2019
december 2022

Podatki o financiranju