Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti

174
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Jezero
652.738,00 EUR
EU projekti, Kohezijski sklad, Proračun RS
444.232,65 EUR
Zaključeno
julij 2019
december 2023

Podatki o financiranju