Podaljšana JAVNA RAZPRAVA o osnutku Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Mestne občine Ptuj

24. 9. 2019 26