Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za enoto urejanja prostora (EUP) »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16

19. 7. 2019 35
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog