Javne službe Ptuj d.o.o.

02 620 73 30
info@jsp.si
Povezava
Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj