Preplastitev Osojnikove ceste

21. 8. 2020 Maja T. 12