Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Andrej Lazar
  • Podpredsednik, Blaž Prelog
  • Članica, Mag. Sonja Purgaj
  • Članica, Dr. Renata Debeljak
  • Članica, Metka Petek Uhan
  • Zunanja članica, Metka Jurešič
  • Zunanja članica, Dora Lenart