Odbor za družbene dejavnosti

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Štefan Petek
  • Podpredsednik, Miha Damiš
  • Članica, Eva Zorko
  • Članica, Maša Goričan
  • Član, Dejan Rožmarin
  • Zunanja članica, Karmen Stanet Gril
  • Zunanji član, Tadej Vobner